Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

Tiramisu Cake

Tiramisu Cake

Giá thông thường $45.00 USD
Giá thông thường Giá ưu đãi $45.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

bánh by anh's inspired 3-layer signature tiramisu with homemade spongecake, coffee/tea syrups, and mascarpone cream (with no raw eggs!)

  • Strawberry Tiramisu: homemade vanilla sponge cake with homemade strawberry jam, mascarpone cream, and topped with fresh strawberries. 
  • Matcha Tiramisu: homemade matcha sponge cake soaked in high-grade matcha tea, mascarpone cream, topped with matcha powder.
  • Vietnamese Coffee Tiramisu:  homemade vanilla sponge cake soaked in home-brewed Vietnamese coffee, mascarpone cream, topped with cocoa powder.

Available in 6" and 8". Cake top message not available. Cake board message in black only.


Xem toàn bộ chi tiết